Bankbiztonság

A hétköznapi ember számára a bankbiztonság egyet jelent a bankfiókokban található riasztórendszerekkel, rácsokkal, zárakkal, páncélszekrényekkel és fegyveres biztonsági őrökkel. A felsorolt védelmi berendezések és a személyi vagyonőrök alkalmazása ugyanakkor csak egy részét képezik annak a komplex rendszernek, melyet a bankbiztonság ma jelent.

A vagyonvédelmi eszközök csak fizikai védelmet nyújtanak, emellett ugyanolyan fontos szerepet játszanak a megfelelő informatikai háttér és a kellő szakértelemmel kidolgozott biztonsági stratégia.

Bankbiztonsági szempontból a pénzintézetek számára az ügyfél adatainak védelme legalább olyan fontos, mint a megfelelő értéktárolás, vagy a diszkrét be- és kifizetés, a bűncselekmények elkerülése.
Egy példa: Az információ birtokában az elkövető nem próbálkozik szakértelmet és erőfeszítést igénylő betöréssel, ha az ügyfél pénzéhez az informatikai rendszeren keresztül, a biztonsági réseket kihasználva is hozzáférhet.

A megállapítás azonban fordítva is igaz: ha a helytelen belső szabályzat miatt a mechanikai, személyi védelemmel kapcsolatos információ az elkövető tudomására jut, sokkal vonzóbb célponttá válik egy olyan pénzintézethez képest, melyről kevés információval rendelkezik, így az akció kimenetele kétséges.

A védelem eszközei

1. Személyi védelem
Az élő emberi erővel való őrzési-védelmi feladatok ellátása saját rendészeti szervezet, illetve szolgáltatásként igénybe vett fegyveres biztonsági őrzés alkalmazása révén látható el.

2. Mechanikai, fizikai védelem
Az épületek, építmények, illetéktelen behatolás elleni fokozott védelmére való építészeti – műszaki követelmények és eszközök, valamint az értékek biztonságos tárolását szolgáló berendezések alkalmazása.

3. Elektronikai jelzőrendszer
Az épületekbe, építményekbe való illetéktelen bejutás, valamint a védett értékek eltulajdonítási kísérletének automatikus jelzésére (távjelzésére) vagy az ügyintézőket ért támadás esetén távjelzés kiváltására és továbbítására szolgáló elektronikus műszaki követelmények és eszközök alkalmazása.

A bankbiztonságnak a megfigyelő rendszerek kiépítésén, a mechanikai védelem biztosításán túl ki kell terjednie a belső szabályzatok, eljárásrendek, felelősségi szabályok pontos rögzítésére is. Fontos tisztázni a jogosultságokat, a feladatköröket, megakadályozva az esetleges szándékos vagy gondatlan visszaéléseket, illetve azok lehetőségét.

Összefoglalva a bankbiztonság több az egyes elemek összességénél: személyek, technika és szabályok segítségével létrehozott rendszer, mely a pénzintézet biztonsági stratégiájában fonódik össze. Ezért fontos, hogy a stratégia meghatározása a pénzintézet sajátosságaira figyelemmel, szakértők bevonásával történjen.

Az érdekek védelme során a következő fontossági sorrendet kell szem előtt tartani:
1. megelőzés,
2. felderítés,
3. folytatás megakadályozása (félbeszakítás)

A Zsigrai Kft. az ország hat megyéjében szerzett tapasztalatai alapján a Megbízó igényeinek megfelelően közreműködik a pénzintézet bankbiztonsági stratégiájának kialakításában. Ezen tevékenysége során az alábbi feladatok ellátásában nyújt segítséget:

 • A megbízó működési körének megfelelő Bankbiztonsági Szabályzat és eljárásrend készítése, és a belső szabályzat hatályos jogszabályoknak, előírásoknak való folyamatos megfeleltetése.
 • Létesítmény üzembe helyezése előtti bankbiztonsági felülvizsgálat elvégzése, az elvégzendő feladatok vonatkozásában intézkedési terv kidolgozása.
 • A munkahelyek bankbiztonsági szempontú ellenőrzése az előírt rendszerességgel, illetve szükség szerint.
 • Bankbiztonsági oktatás tartása a munkahelyeken a szabályzatban rögzített rendszerességgel, illetve kérésre rendkívüli oktatás szervezése és az oktatás jegyzőkönyvezése.
 • Képviselet a felügyeleti szervek, hatóságok felé bármely, a megrendelő érdekkörében felmerült, bankbiztonságot érintő ügy vonatkozásában.
 • Rendkívüli események kivizsgálásában és adminisztrációjában való közreműködés, szükség esetén intézkedési terv kidolgozása.
 • A Bankbiztonsággal kapcsolatos szabályzatok, dokumentációk elkészítése, felülvizsgálata, a hozzá kapcsolódó dokumentumok aktualizálása a szervezeti és a jogi háttérben bekövetkezett változások figyelembe vételével (pl. Bankbiztonság Szabályzat, Katasztrófaterv, Intézkedési Terv)
 • Előzetes tanulmányok készítése, a tervezett biztonságtechnikai beruházások véleményezése, érdekképviselet a kivitelezés és a műszaki átadás-átvétel során.
 • Bankbiztonsági helyzetértékelés készítése a felügyeleti szervek számára készülő jelentéshez.
 • Bankbiztonsági hiányosságok feltárásában való közreműködés, javaslatok készítése az észlelt hiányosságok megszüntetésére. Szükség esetén a belső eljárási rend átalakításában való közreműködés.
 • A nap 24 órájára kiterjedő bankbiztonsági ügyeleti tevékenység ellátása, telefonos, szükség esetén 24 órán belüli személyes segítségnyújtás.