Rólunk

A Zsigrai Bankbiztonsági és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. egyéni vállalkozásként kezdte meg működését 1994–ben. Akkori tevékenységi köre a bankbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátására korlátozódott. A magas szakmai színvonalnak és ügyfélközpontú ügyvitelnek köszönhetően azonban az ügyfelek száma és ezzel együtt a vállalkozás által ellátott szolgáltatási területek köre is gyorsan nőtt. A cég kinőtte az egyéni vállalkozói formát és 2003–ban Kft-vé alakult át.

A Zsigrai Bankbiztonsági és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Zsigrai Kft) megalakulását követően főleg bankbiztonsági, pénzmosási és adatvédelmi tanácsadói tevékenységgel foglalkozott. Ezek a területek olyan szakmai ismerteket, jártasságot igényeltek, amelyek ellátására a hagyományokra építő pénzügyi szektor nem rendelkezett megfelelően képzett személyekkel.

A Kft. az ügyfelek igényeinek megfelelően megszerezte a szükséges szaktudást, hatósági engedélyeket és egyéb jogosítványokat, hogy tanácsadói szerepkört ellátva segítse a hitelintézetek működését.

2007-ben megrendelőink igényeinek eleget téve új területeket kapcsoltunk a Kft. szolgáltatási körébe (tűzvédelem, munkavédelem, információ és adatbiztonsági feladatok ellátása), bővítettük alkalmazotti létszámunkat, majd a szükséges engedélyek és jogosítványok megszerzését követően teljes körűen elindítottuk a tűz- és adatvédelem területén is tanácsadói szolgáltatásunkat.

A pénzügyi szektorban az ezredfordulót követően lezajlott változások és hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a hitelintézeteknek szembe kell nézniük azokkal az új kihívásokkal melyeket a hitelintézeti tevékenységet érintő, folyamatosan bővülő jogszabályi háttér jelent.

A Zsigrai Kft. munkatársai folyamatosan képzik magukat, hogy a szabályozási háttér folyamatos változása mellett is a legmagasabb szakmai színvonalon lássák el feladataikat. Emellett a jogi ismereteket igénylő feladatok számának növekedése miatt 2009 márciusától a Kft. saját jogi tanácsadót alkalmaz, hogy ezzel is segítse megrendelőit a zavartalan üzletmenet biztosításában.

Cégünk jelenleg nyolc megye területén végez bankbiztonsági, és/vagy adatvédelmi valamint tűz- és munkavédelmi szolgáltatói tevékenységet, megrendelőink legnagyobb megelégedettségére. Új szolgáltatási területekként jelentek meg  – partnereink igényeinek megfelelően – a fogyasztóvédelem és a compliance terület.

Munkatársaink maximális figyelmet fordítanak arra, hogy a tevékenységi körünkbe tartozó feladatokat összehangoltan, magas szakmai színvonalon lássák el, úgy, hogy az minél kevésbé zavarja a hitelintézet mindennapi működését.

Tanácsadói tevékenységünk fő irányvonalai a következők:

 • Részt veszünk a hitelintézet biztonsági koncepciójának meghatározásában, napra készen tartásában, a rövid- és hosszútávú biztonsági célok kidolgozásában.
 • Szakértői segítséget nyújtunk a biztonsági szabályzatok, valamint a biztonságtechnikai (műszaki-technikai) normatívák elkészítéséhez.
 • Segédleteket biztosítunk a szabályok gyakorlati alkalmazásának megkönnyítése érdekében (pl. igény esetén részt veszünk a szabályzatban nem érintett biztonsági feladatok végrehajtására vonatkozó egyedi utasítás kidolgozásában)
 • Felmérések készítésével és adatszolgáltatással segítséget nyújtunk a biztonsági költségek (éves) tervezéséhez. Felméréseinket a helyszíni bejárásokon tapasztaltak adatlapon történő rögzítésével és annak a jogszabályi követelményeknek való megfeleltetésével végezzük. Az elkészült jegyzőkönyvek a tényszerű megállapításokon túl javaslatokat fogalmaznak meg a vezetés számára.
 • A jogszabályokban előírt rendszerességgel elvégezzük a hitelintézet alkalmazottainak bankbiztonsági, tűz- és munkavédelmi, adatvédelmi, fogyasztóvédelmi valamint pénzmosás-megelőzési képzését, továbbképzésének koordinálását és lebonyolítását. Megbízói kérésre soron kívüli oktatást szervezünk.
 • A hitelintézeti tevékenységgel összefüggő biztonsági előírások (szempontok) betartása és a hitelintézet érdekeinek érvényesítése érdekében kapcsolatot tartunk a felügyeleti szervekkel, a rendőrhatósággal és más közigazgatási szervekkel.
 • Elvégezzük a munkahelyi kockázatelemzéseket, felülvizsgálatokat, és az azok során tett megállapításaink alapján javaslatokat fogalmazunk meg a hitelintézetek számára, összhangban a folyamatosan változó jogszabályi háttérrel.
 • Új kirendeltség létesítésekor, vagy engedélyköteles felújítások alkalmával műszaki szakértői szolgáltatást nyújtunk: terveket, ajánlatokat, műszaki megfelelőségeket vizsgálunk, valamint elvégezzük az objektum bejárását, mely során bankbiztonsági, tűz- és munkavédelmi megfelelőséget vizsgálunk.

Igény esetén koordináljuk és segítjük az alábbi területek üzemét:

 • személyi védelem, mechanikai-fizikai védelem;
 • távfelügyeleti diszpécserközpontokkal való kapcsolattartás;
 • pénz- és értéktárolás, pénzkezelés és – szállítás;
 • rendkívüli események megelőzése és elhárítása;
 • informatikai eszközök és rendszerek működése;
 • tűz és munkavédelmi kiegészítő tevékenységek;
 • szabályzatok, szabályozási rendszerek kidolgozása az alábbi területeken:
  • Bankbiztonság
  • Tűzvédelem
  • Munkavédelem
  • Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése
  • Katasztrófaterv
  • Adatbiztonság, informatikai biztonság
  • Elektronikus információvédelem
  • Humánpolitika
  • Fogyasztóvédelem, panaszkezelés
  • Pénzforgalom
  • Compliance

Az éves felülvizsgálatokat  lehetőség szerint összevontan végezzük el, valamint az oktatási tematikát is úgy állítjuk össze, hogy az a tevékenységünket érintő valamennyi témakört összefoglalóan tartalmazza, így az évente tartott egyszeri oktatás teljeskörűen lefedi az általunk ellátott feladatokat.

A bankbiztonsági, tűz- és munkavédelmi valamint pénzmosási szabályzók kialakításánál a duplikációkat, átfedéseket, kereszt-hivatkozásokat minimális értékre szorítjuk, egy könnyebben karbantartható, átláthatóbb szabályzási rendszer működtetése érdekében.

A helyszíni bejárások mellett szakmai konzultációk szervezésével segítjük partnereinket a hatályos jogszabályi előírások értelmezésében. A konzultációk keretében az általunk ellátott szolgáltatási területek mellett egy-egy a hitelintézeti szektort érintő aktuális kérdés is megtárgyalásra kerül.

Szolgáltatásainkat a lehető legteljesebb mértékben Megrendelőink egyéni igényeinek megfelelően alakítjuk ki.