2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény – Takarékszövetkezeteket is érintő – módosításáról (a módosítások 2012. január-től hatályosak)

3. § Az Nvt. 2. §-a helyébe a következõ NFL Jerseys Cheap rendelkezés lép:

„2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad dohányozni

a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,

c) munkahelyen,

Az új rendelkezés értelmében – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – a Takarékszövetkezet teljes területén tilos a cheap jerseys wholesale dohányzás.

(2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhetõ ki dohányzóhely

a) közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben,

b) munkahelyek zárt légterű helyiségeiben,

Mivel zárt légterű helyiségben nem jelölhető ki dohányzóhely, így a Takarékszövetkezet épületén belül – amennyiben ott nincs nyílt légterű hely – tilos dohányozni.

(6) A kijelölt dohányzóhelyek e törvényben elõírt rendelkezéseknek való megfelelõségét az egészségügyi államigazgatási szerv, tűzvédelmi szempontoknak való megfelelõségét a tűzvédelmi hatóság ellenõrzi.

Ellenőrző szervek: ÁNTSZ és az illetékes tűzoltóság.

(7) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával – tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával,

illetve piktogrammal – szembetűnõ módon meg kell jelölni.

A dohányzási tilalom alatt álló és a dohányzásra kijelölt helyet is táblával, ill. piktogrammal kell jelölni.

5. § (1) Az Nvt. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben – a (6) bekezdésben, valamint a 2. § (3)–(5) bekezdésében foglalt kivétellel – dohányzásra az e törvényben foglaltaknak, valamint a tűzvédelmi szabályoknak megfelelõ, nem zárt légterű helyet kell kijelölni és fenntartani, a 2. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával.

Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított cheap football jerseys china 5 méteres távolságon

belül nem jelölhetõ ki….

Dohányzóhely csak nyílt légterű hely lehet, illetve a Takarékszövetkezet kirendeltségének bejáratától 5 méteres távolságon kívül, szabályszerűen jelölt hely.

7. § (1) Az Nvt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 2–4/A. §-ban, a 9. §-ban foglalt, valamint a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. §-a szerinti rendelkezések betartását az egészségügyi államigazgatási szerv ellenõrzi, és azok megsértése esetén – a jogsértõ természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli szervezettel szemben – egészségvédelmi wholesale football jerseys china bírságot szab ki. Az egészségügyi államigazgatási szerv eltekinthet a bírság kiszabásától a 4. § (9) bekezdésében meghatározott személlyel / a közforgalmú intézmény belső szabályzatában meghatározott személy – rendelkezésre jogosult / szemben, ha a rendelkezésre jogosult a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértõvel szemben a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének / a korlátozást megsértőt a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívta / bizonyíthatóan eleget tett.”

A Takarékszövetkezetnél a munkavédelemért felelős személy felel a kötelezettségek betartásáért, vele szemben bírság is kiszabható, kivéve, ha bizonyíthatóan eleget tett a kötelezettségeinek, így a jogsértésért nem vonható felelősségre.

14. § A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„38. § Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztetõ és Cheap Oakleys biztonságos munkavégzés dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé, a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelõ, nyílt légterű dohányzóhelyet kell kijelölni, kivéve, ha a munkáltató a munkahelyet külön törvény szerint nemdohányzó munkahellyé nyilvánította.”

Dohányzóhelyet nem kell kijelölni, ha a munkáltató a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilvánította.


A törvénymódosításról és a takarékszövetkezeteket érintő hatályáról a Zsigrai Kft. fórumának megfelelő bejegyzéseiben tájékozódhat. Kérdéseiket a fórumon való egyszeri regisztrációt követően tehetik meg, közvetlenül a Zsigrai Kft amoxicillin online canada. alkalmazottai Review illetve a fórum további regisztrált felhasználói felé.


3 hozzászólás

 1. RobertAnica - 2017.12.01. 12:51

  Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans.
  https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-belgique-sans-ordonnance/

 2. Johnb158 - 2017.12.05. 10:20

  I am in agreement with pretty much everything that you mentioned entirely! Excellent website document! ddfdcfbbcbdd

 3. MbjmvkAdvoto - 2017.12.06. 16:23

  cheapest viagra in uk http://vipnowed7.com/ herbal viagra alternatives [url=http://vipnowed7.com/]viagra[/url]

Hozzászólás