A javadalmazási politika alkalmazásáról szóló ajánlás az Európai Bankfelügyelők Bizottsága (Committee of European Banking Supervisors – CEBS, 2011. január 1. óta Europen Banking Authority – EBA) által 2010-ben kiadott a javadalmazási elvekre vonatkozó ajánlása, valamint cheap jerseys wholesale az CRD III oakley sunglasses sale rendelkezései szerint kialakított magyar jogszabályi előírások (Hpt. és Bszt wholesale jerseys china read more. vonatkozó részei, valamint a kapcsolódó kormányrendeletek) gyakorlati alkalmazását segíti elő.

Az ajánlás célja az intézmények által alkalmazott javadalmazási politika kereteinek, tartalmának valamint az intézményektől elvárt és követendő gyakorlat meghatározása.

Az ajánlás hatálya az intézmény vezető állású személyeire, valamint a belső szabályzatban meghatározott kockázatvállalási és ellenőrzési funkciót betöltő munkavállalókra és is az előzőekkel azonos javadalmazási kategóriába tartozó azon munkavállalókra terjed ki, akik tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázatvállalására.

Az ajánlás a javadalmazási politika egészével és a hatálya alá tartozó juttatásokkal szemben támasztott követelményként fogalmazza meg, hogy azok az intézmény hosszú Baratas Ray Ban távú stratégiájának és az intézmény kockázatviselő képességének megfelelően kerüljenek meghatározásra, valamint azt, hogy a cheap jerseys wholesale hosszú távú érdekek az alapbér és a teljesítményjavadalmazás arányának, a teljesítmény mérésének és a teljesítményjavadalmazás mértékének és kifizetési módjának meghatározásában is jelenjenek meg.

Budapest, 2011. augusztus 4.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A dokumentum az alábbi linken érhető el: http://www.pszaf.hu/hirek_ujdonsagok/3_2011_ajanlas.html 

nincs hozzászólás

Hozzászólás