Pénzintézeti vezetőknek

A Zsigrai Kft. által ellátott szolgáltatási területeket szabályozó hatályos jogszabályok kivonatos gyűjteménye – bár törekszünk arra, folyamatosan frissen tartsuk a Magyar Közlönyben való megjelenésnek megfelelően, de ettől függetlenül nem tekinthető hivatalos jogforrásnak.

Az MNB által honlapján megjelentetett mintaszabályzatok és mintatájékoztatók, melyek a prudens működést segítik elő, vagy fogyasztóvédelmi szempontból kötelezően átadandóak az ügyfelek számára.

A szolgáltatási területünket lefedő, a hatóságok, felügyeletet ellátó szervek hivatalos honlapján megjelentetett, a szövetkezeti hitelintézetek működésével kapcsolatos és/vagy közvetlen munkatársait érintő ajánlások, módszertani útmutatók.

A hatóságok, felügyeletet ellátó szervek honlapján megjelentett, vagy a Zsigrai Kft. által megfogalmazott kérdésekre adott állásfoglalások a szolgáltatási területünket érintő kérdésekben. Kérdéseinket minden esetben az ügyfelek kérései alapján fogalmaztuk meg.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által publikált tájékoztató anyagok, határozatok, állásfoglalások, valamint az általunk készített anyagok.

A Felügyelet által kötelezőként megjelölt pénzmosás- és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében létrehozott nemzetközi lista elérését biztosító weboldal.

Az Unió országai és néhány nem uniós állam azonosító okmányainak ellenőrzéséhez, biztonsági elemek vizsgálatához nyújt segítséget, a keresett okmánytípus kiválasztását követően. Az okmányokról fényképeket, nagyításokat tartalmaz.

Az oktatási segédlet összefoglalja a pénzintézeti dolgozók bankbiztonsági és pénzmosás megelőzési tudnivalóit, kivonatosan tartalmazza a tűz- és munkavédelmi oktatás folyamán elhangzottakat.

A Zsigrai Kft. által szervezett konzultációk előadásanyagai. Itt megtalálhatók a Zsigrai Kft. munkatársai és a TakarékBank munkatársai által előadott anyagok is.

Az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.